Release notes

Updates

Update oktober 2020

 • Bij het sorteren op productnaam in het dashboard, wordt binnen producten ook op sorteerkenmerken gesorteerd.
 • In marktbeeld is een filter optie toegevoegd op snijbloem, kamer of tuinplant.
 • In klokrapport is het nu instelbaar of het eigen gemiddelde inclusief of exclusief voorverkoop is.
 • In klokrapport is totaal regel toegevoegd bij het transactie overzicht.
 • Bij het selecteren van periodes is 28 dagen toegevoegd als optie, en is de lopende week of maand t/m de huidige datum.
 • Optioneel kan een download knop worden toegevoegd aan het marktbeeld.
 • Voor agenten/verwerkers is een speciale pagina beschikbaar.
 • In het product overzicht wordt de uitsplitsing keuze en sorteerkenmerk ook opgegeslagen in het rapport.
 • De ingestelde filters in klokrapport worden nu opgeslagen, zodat je een op andere dag eenvoudig hetzelfde filter kan gebruiken.
 • Het filter bij klokrapport en de standaard rapporten is slimmer geworden, als in het filter wat aangevinkt wordt, wordt het filter direct ook bijgewerkt.
 • Het productoverzicht bevat naast de gemiddelde prijs bij de veiling, ook het totaal aantal stuks, mits voldaan wordt aan 3 kweker regel.
 • Er is een instelling om in Marktbeeld bij het veiling aantal stuks, ook de klokvoorverkoop aantal stuks toe te voegen.
 • Aanmeldingpagina voor nieuw abonnement is aangepast, bij een volg abonnement wordt de prijs duidelijker aangegeven en de einddatum is altijd de laatste kalenderdag van een maand.
 • Rapportages voor aanvragen bij noodfonds sierteelt staan nu onder 'Documenten' menu.

Update september 2020

 • De data van 2018 en begin 2019 is nu ook beschikbaar in Insights.
 • Er is een nieuw rapport beschikbaar bij Statistieken (''Week Omzet"). Hierin je de de omzet per week van dit jaar en de 2 voorgaande jaren. Het is ook mogelijk extra filters toe te voegen aan dit rapport.
 • In het dashboard kan je zelf bepalen in welke volgorde de blokken getoond worden, de voor jou belangrijkste kan je bovenaan zetten. Via knoppen rechtsboven in ieder blok is kan je dit aanpassen.
 • In de product statistiek is het aantal getoonde producten in de grafiek instelbaar.
 • Aan het dashboard is een nieuw blok toegevoegd, met alle verkoopresultaten per product en hoofdsortering.
 • In Product statistiek kan je kiezen op wat voor veld je verder wilt uitsplitsen. Naast koper bijvoorbeeld op locatie, fust of kwaliteit.
 • In de zelf samen te stellen statistieken, kan je nu datasets maken met filters op kleur, kwaliteit, fustcode of land van herkomst.
 • Bij de statistieken om perioden te vergelijken, is nu het totaal van de gekozen perioden en een download toegepast. De styling voor toevoegen van een periode is verbeterd.
 • Tooltip toegevoegd bij aanmaken van een nieuwe rapport.

Update augustus 2020

 • In het productoverzicht kan je zelf kiezen op welk gegeven je uitsplitst, bijvoorbeeld op koper, locatie, verkoopwijze, fustcode etc.
 • Het koperoverzicht is verplaatst naar statistieken. Dat maakt het mogelijk meerdere overzichten met verschillende filters te maken. 
 • In koperoverzicht is het aantal getoonde kopers in de grafiek instelbaar.
 • Aan het marktbeeld zijn filters toegevoegd voor kwaliteit, land van herkomst, fustcode en kleur.
 • Aan de week statistieken zijn cumulatieve groeipercentages toegevoegd.
 • Bij het maken van een snelkoppeling op het startscherm van een smartphone, wordt een Insights icon gemaakt.
 • Nieuw statistiek rapport periode vergelijk: Hiermee kunnen meerdere tijdsperiodes ten opzichte van elkaar vergeleken worden.
 • Insights dashboard is persoonlijk instelbaar, per blok kan je instellen of deze getoond moet worden.
 • Lay out rapporten overzicht verbeterd, kleinere icons en beter werkbaar op smartphones.
 • Servicecode toegevoegd aan exports op dashboard.
 • Aantal getoonde kopers bij het productoverzicht is instelbaar.
 • Aan de export van product overzicht rapport zijn de sorteercode en de waarde toegevoegd.
 • Exports verbeterd in alle overzichten.
 • Bug bij selecteren juiste periode opgelost.

 

Update juli 2020

 • In het dashboard wordt nu ook informatie van correcties weergegeven. Een rode punt geeft bij welke orderdatum een correctie is gemaakt.
 • Het het koperoverzicht wordt de top 5 kopers in de grafiek nu cumulatief weergegeven.
 • In Statistieken is filtermogelijkheid op orderstatus toegevoegd.
 • In het productoverzicht kan je in de tabel een uitsplitsing op een zelf te kiezen kenmerk maken.
 • In het marktbeeld worden alleen in gebruik zijnde productgroepen en productcodes getoond.
 • Het week opbrengst overzicht (per week en cumlatief) is in preview

Update juni 2020

 • Keuze voor periode en jaar toegevoegd aan automatische datum selectie.
 • De grafiek in het kopersoverzicht toont nu ook de aantallek stuks per koper.
 • De layout van de export voor kopersoverzicht werkt ook goed voor uitsplitsing op productniveau.
 • Bij klokrapport is een Plus icoon toegevoegd om op smallere schermen makkelijker een filter aan te maken.
 • In het marktbeeld of de statistieken kan je nu zelf instellen dat automatisch de laatste veildag, week of maand word getoond, via de dropdown achter de datum selectie.
 • Om het inlezen van een export in bijvoorbeeld excel makkelijker te maken, zijn hiervoor instellingen toegevoegd aan het gebruikersmenu.
 • De omschrijvingen van kenmerken zijn nu ook meertalig
 • De instellingen pagina is aangepast met aantal verschillende tabs
 • Aan het product overzicht zijn de actieve filters bovenaan het scherm toegevoegd.

Update mei 2020

 • Aan het productoverzicht in statistieken is een totaalregel toegevoegd en een export mogeljkheid.
 • In het klokrapport staat in de veilgroep nu ook jouw totaal aantal stuks en voorverkoop %. Als je doordraai hebt, staat het percentage bij iedere partij erbij.
 • Het filter op RheinMaas werkt weer in klokrapport en marktbeeld. Ontstaan doordat naam Herongen overal vervangen was door RheinMaas.
 • In het koperoverzicht is de uitsplitsing nu op product en alleen hoofdkenmerk ipv alle kenmerken.
 • In het dashboard kan je via de grafiek voor en achteruit in tijd bladeren.
 • In eigen statistiek kan je ook filteren op aantal stuks per eenheid.
 • In het klokrapport worden de filters getoond op het scherm en kan je zo ook snel verwijderen.
 • Bij het productoverzicht kan je een uitsplitsing op koper maken.
 • Aan de eigen statistieken tabel is een kolom met doordraai aantallen toegevoegd. 
 • Er is een speciaal rapport opvraagbaar met benodige data voor aanmelding bij het Noodfonds voor de sierteelt.
 • De gemiddelde prijs op de tijdlijn in Floriday is nu inclusief klokvoorverkoop. 
 • In het dashboard en het klokrapport van Insights zelf kan een gebruiker instellen of het inclusief of exclusief klokvoorverkoop berekend wordt.
 • Het Instellingen scherm is overzichtelijker gemaakt.
 • Het Koperoverzicht kan geëxporteerd worden.
 • Toon aantal stuks per productgroep of productcode in Marktbeeld, als er 3 of meer verschillende kwekers zijn.
 • De kolomheaders blijven staan bij het scrollen van de tabel met producten.
 • Wijziging aan eigen statistieken:
  • Als er een periode van meer dan 5 weken wordt geselecteerd, toon totalen per week ipv per dag.
  • De totaalregel is optioneel toe te voegen aan een rapport.
  • Gemiddelde wordt niet getoond als 0 als er geen stuks zijn verhandeld.
 • Het aantal stuks per eenheid is toegevoegd aan de filter opties bij Klokrapport, Productoverzicht en Koperoverzicht.
 • Export CSV is verbeterd:
  • Scheidingteken voor decimalen wordt afhankelijk van taal goed meegegeven.
  • Kwekernummer toegevoegd aan export.
  • Voorverkoop aantal in plaats van percentage.
 • Uitsplitsing van Koperoverzicht in product varianten toont nu iedere variant van een product.
 • Het gebruikersmenu is vergroot, zodat standaard meer organisaties getoond worden.

 

Update april 2020

 • Koperoverzicht met omzet en gemiddelde prijs per koper.
 • Export data vanuit dashboard en statistieken.
 • Totaalregel van de geselecteerde productgroep toegevoegd aan de tabel.
 • Maximum prijs per product toegevoegd aan Marktbeeld.
 • Selecteren andere datum in dashboard door te klikken in de grafiek.
 • Dashboard beter te gebruiken op smartphone schermen.

 

Update maart 2020

 • Standaard Product overzicht in Statistieken.
 • Directe orders in weekend gemaakt worden correct getoond, weekend is in grafiek goed herkenbaar.
 • Extra doordraai informatie toegevoegd aan dashboard (in totalen en per partij).
 • Meer onderscheidend kleuren palet gebruikt voor grafieken.
 • Bij verlopen abonnement wordt je automatisch doorgerouteerd naar aanmeldingspagina.
 • In eigen rapporten in statistieken worden de datasets in de tabel duidelijker getoond.
 • Uitsplitsing in Marktbeeld naar alle sorteerkenmerken als optie.

Update februari 2020

 • In Klokrapport filter mogelijkheid op kwaliteit, productkleur, fustcode en land van herkomst toegevoegd.
 • Het filter in het kloktrapport blijft zichtbaar in het scherm als je naar beneden scrollt.
 • Styling dashboard en clockreport aangepast, beter leesbaar, iets grotere fonts voor kenmerken.
 • Data van (klok)correcties worden nu goed aan Insights aangeleverd.
 • Directe orders toegevoegd aan het dashboard.
 • Einde alle veilingen werkt nu correct.
 • Voorverkoop prijs wordt getoond in het dashboard.
 • Beheer van eigen statistiek rapporten is verbeterd.

Update januari 2020

 • Nieuwe versie van Marktbeeld:
  • Selectie van productsoorten op basis van 1 of meerdere productgroepen.
  • Overzicht met productsoorten kan gesorteerd en gefilterd worden.
  • Instelbaar aantal productsoorten in de grafiek en de tabel.
 • Dashboard toont ook de aantallen stuks per transactiewijze en locatie.
 • In statistieken apart selecteren van klok, klokvoorverkoop en direct.
 • In statistieken selecteren van een productgroep met veilingbrede data, geeft nu alle gegevens en niet alleen van de eigen producten binnen de groep.
 • Eenvoudiger wisselen en selecteren van kwekernummers.
 • Hoofdaccoount kan rapporten van anderen in organisatie verwijderen.
 • FAQ link aan gebruikersmenu toegevoegd.

 

Update december 2019

 • De partijen onderaan het dashboard kunnen gesorteerd en gefilterd worden.
 • Melding als er geen data voor ingestelde datum is.
 • Bij Statistieken wordt er ook een tabel met data getoond.
 • In statistieken kan je een dataset maken met je eigen directe orders als filter, om klok en direct te kunnen vergelijken.
 • Data selectie in marktbeeld werkt eenvoudiger.
 • Bugs gefixed bij het verwijderen rapport, het instellen van een andere einddatum van het abonnement en het voorkomen van locatie unknown in de data.

Update november 2019

 • De eerste versie van het marktbeeld voor algemene prijsvorming producen en de prijsindex is gerealiseerd.
 • Je maakt nu altijd een nieuwe naam aan in Statistieken bij het aanmaken van een nieuw rapport.
 • De dataset naam wordt vanaf nu getoond in de mouseover in Statistieken.
 • In preview voor Early Access gebruiker: een dashboard met daarin een compact partij opbrengst overzicht.

Update oktober 2019

 • Het is mogelijk om via Intercom een rondleiding door Insights te volgen (te bereiken via User menu).
 • Er zijn diverse aanpassingen aan de subscriptie pagina gedaan (inclusief een groene knop om aan te melden).
 • Er is een timeline event op Floriday aangemaakt, met dagomzet per locatie na einde veilen en een link naar Insights.
 • Het is mogelijk om vanuit instellingen je abonnement eerder (of later) te laten beeïndigen.
 • Diverse verbeteringen aan het dashboard.

Update september 2019

 • Er is een nieuw dashboard ontwikkeld met omzetgegevens van directe verkoop en klokverkoop. Daarnaast bevat dit dashboard een uitsplitsing per locatie en de top 5 kopers.
 • Data van veiling Rhein-Maas is nu inzichtelijk via Insights.
 • Het is mogelijk om meerdere organisaties te selecteren waarbij alle data van deze organisatie in overzichten wordt samengevoegd.
 • In het veilgroep overzicht worden extra kenmerken bij de eigen partij toegevoegd.
 • Er is een splitsing gemaakt tussen eigen rapporten en rapporten gemaakt door anderen. 

Update augustus 2019

 • Insights is vanaf heden ook beschikbaar in het Duits.
 • De data van veillocatie is Eelde is nu ook opgenomen in Insights en zichtbaar in o.a. het klokrapport en statistieken.

Updates juli 2019

 • In het klokrapport kun je nu filteren op sorteerkenmerken en er worden verkorte productnamen gebruikt. De gemiddelde prijs die getoond wordt, is nu exclusief doordraai. De y-as in het veilgroepschema toont nu altijd €-teken in twee decimalen.
 • Als er bij de statistieken geen data is, wordt de lijn in de grafiek doorgetrokken tussen de andere meetpunten. Meetpunten zijn hierdoor beter zichtbaar. 

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Floriday maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om informatie te kunnen geven waardoor de website kan worden verbeterd.


Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming om Cookies te gebruiken.

 Klik hier 

 voor meer informatie.

Ja, ik ga akkoord