Release notes

Updates

Update februari 2024

 • Bij centrale veilgroepen in klokrapport is de fysieke locatie zichtbaar per partij.
 • Directe plantion orders worden getoond.
 • Optie om in standaard filter ook op koper - holding te filteren.
 • Bij exclusieve producten is in Marktbeeld indicatie toegevoegd, dat de unieke kweker zelf ook ziet dat dit exclusive producten zijn.
 • Pagina grootte voor Koper rapport is vergroot.
 • T19 Productengroep toegevoegd bij overig filter.
 • Bug fixes
  • Bij dashboard transactions wordt Direct weer meegenomen in download.
  • Bij prijsindex wordt de datum automatisch bijgewerkt bij standaard periodes.

Update januari 2024

 • Vandaag vorig jaar en hudige week vorig jaar als voorgedefineerde datum periodes toegevoegd.
 • Er is een nieuwe datetime picker gebruikt, werking is verbeterd.
 • Frontend styling aangepast aan nieuwe Floriday stijl.
 • Bug fixes:
  • Issue met tonen van grafiek terwijl de optie uitstaat.
  • In dashboard wordt kolom met toekomstige datum wordt weer getoond, als er oders aanwezig zijn met die datum.
  • Bij niet bestaande logo's wordt geen logo maar initialen getoond.
  • Gebruik bij daily report de supplyline foto ipv de tradeitem foto.
  • Use a fillter ('-') for missing country of origin.

Update november 2023

 • Buf fixes:
  • Correcties worden in Klokrapport niet meer in grafiek getoond.

Update oktober 2023

 • Potmateriaal en teeltwijze toegevoegd aan de overige filter opties.
 • 'Gisteren' als extra standaard tijdsperiode selectie toegevoegd aan ieder scherm.
 • In teasers ook prijzen toegevoegd bij mobiele weergave.
 • Bug Fixes:
  • stabiliteit verbeterd, veel minder onverwachte logouts.
  • Verversen van rapporten voor vaste periode gaat nu automatisch bij laden.

Update juni 2023

 • Bij Marktbeeld kan nu ook index op productgroep worden gebruikt, bestaande op FPC groep kan ook nog steeds.
 • Bij periode vergelijk rapport is de maximale periode 1 jaar, een periode van 3 jaar kiezen is niet meer mogelijk.
 • API key in de instelingen wordt automatisch gevalideerd.
 • Bug Fixes
  • Toepassen knop in filter producthistorie werkt op zelfde wijze als bij andere schermen.
  • Omzet in verschillende overzichten is nu gelijk getrokken overal, correcties werden niet altijd meegenomen.
  • Lege grafiek in product statistieken rapport is aangepast.

Update mei 2023

 • Bug fixes:
  • Het toevoegen van de productgroep aan een dataset in een zelf samengesteld rapport werkt weer.

Update april 2023

 • Opslaan API-key in de Instellingen voor gebruik van notificaties.
 • Het versturen van notificaties mogelijk gemaakt, instelbaar via Floriday.
 • Overzicht geselecteerde organisaties bij de instellingen - abonnementen is overzichtelijker gemaakt. Per nummer wordt de einddatum getoond.
 • Bug Fixes:
  • Bij gebruik van zowel kwaliteit als land van herkomst worden aantallen in martkbeeld goed getoond.
  • Bij het partij totaal in Klok rapport werd gemiddelde prijs verkeerd berekend, doordraai wordt nu niet meer meegenomen.

Update maart 2023

 • Bug Fixes:
  • Bij periode vergelijk wordt nu ook als nodig weer dagen ipv weken getoond.
  • Zoeken in dashboard transactions werkt weer normaal.
  • Filter in marktbeeld werkt weer zoals het hoort

Update februari 2023

 • Bug fixes:
  • Bij het aanpassen van abonnementsinstellingen wordt 'update all orgs' op true gezet en disabled.
  • De datum wordt nu correct weergegeven, als een toekomstig abonnement al bestaat (bij migratie van basic naar light).
  • In marktbeeld is de totaal regel nu de som van de verschillende geseleccteerde productgroepen.

Update januari 2023

 • Landelijke veilgroepen worden nu als geheel getoond in het klokrapport.
 • Bij het toevoegen van een extra kwekernummer, kan geen afwijkende einddatum of andere abonnementstype worden geselecteerd. Het nummer wordt aan het bestaande abonnement toegevoegd.
 • Bug fixes
  • Het locatie filter werkte ook door in de drilldown op kenmerken in het marktbeeld.

Update december 2022

 • Veilgroep als filter optie toegevoegd aan datasets voor zelf samengstelde rapporten.
 • De proefperiode in het aanmeld scherm wordt niet getoond als ander nummer van zelfde holding al abonnement gehad heeft.
 • Wanneer een 4de (of hoger) nummer wordt toegevoegd, wordt gemeld dat hier een extra bedrag voor in rekening wordt gebracht.
 • Het Week Omzet rapport heet vanaf nu omzet rapport, is het ook mogelijk om een maand of periode uitsplitsing te maken.
 • Bij het instellen van de standaard bedrijven, wordt nu zowel het nummer als de naam getoond.
 • Bug Fixe
  • In het klok rapport wordt popup altijd goed zichtbaar getoond.

Update november 2022

 • Aan filter voor locatie is 'Niet van toepassing' toegevoegd, voor alle orders die niet direct aan een locatie zijn gekoppeld.
 • De Insights Light versie is nu voor iedereen beschikbaar.
 • Bug fix:
  • De standaard volgorde in marktbeeld is weer op productnaam.
  • Voorverkoop prijs en stuks worden op mobile devices correct getoond.

 

Update september 2022

 • Aan een aantal widgets in het Dashboard scherm is een totaal regel toegevoegd.
 • Aan een veilgroepoverzicht in het Klokrapport is een gemiddelde prijs voor de hele veilgroep toegevoegd.
 • In Marktbeeld kan de locatie nu ook als kolom worden ingesteld, zodat de gemiddelde prijs per locatie als rij getoond wordt.
 • Het Klokrapport for RheinMaas toont nu in het veiloverzicht alle partijen in dezelfde veilgroep, vergelijkbaar met hoe het ook bij andere locaties functioneert.
 • Bug fixes
  • Met missende belangrijke kenmerken in marktbeeld wodt nu beter omgegaan.
  • Het koper rapport kan nu omgaan met kopers zonder RFH klantnummer (Plantion)

Update augustus 2022

 • Het Klok rapport gebruikt voor iedere locatie altijd een vaste kleur.
 • Er is een instelling toegevoegd om te kiezen of de korte standaard VBN productnaam of een lange omschrijving gebruikt moet worden. Korte naam is voor iedere taal gelijk, lange naam wijkt af per taal. De korte naam is de standaard.
 • Bug Fixes:
  • Het issue met gebruiken van standaard geselecteerde organisaties.
  • Sorteren van klokpartijen in het dashboard werk nu naar behoren.
  • Het filter in de agent pagina is niet meer afhankelijk van de gekozen aanvoerder.

Update juli 2022

 • In het kopersrapport is het marktaandeel per koper toegevoegd.
 • In de gafiek bij het marktbeeld wordt in de popup nu ook het aantal stuks getoond.
 • Bug Fixes:
  • Sorteren op productnaam werkt ook als catalogusnaam getoond wordt
  • Totaal aantal kopers in dashboard wordt ook getoond tijdens veilen.
  • In koper rapport wordt product totaal ook correct getoond als hoofdsortering ontbreekt.

Update juni 2022

 • Op de agenten pagina kan een voorgedefineerde periode gekozen worden.
 • In het klokrapport wordt het totaal aantal stuks voor de hele veilgroep getoond.
 • Getoonde actieve filter waarden zijn scrolbaar als het er meer dan 5 zijn.
 • In Marktbeeld worden producten die alleen direct verhandeld zijn door minder dan 3 kwekers niet meer getoond.
 • Logging van foutschermen verbeterd zodat voor issues sneller een analyse kan worden gedaan.
 • Bug Fixes:
  • Koper overzicht in dashboard toont nu ook de directe aantal stuks.
  • Filter in het dashboard transactie blok gerepareerd.

Update mei 2022

 • Klokrapport werkt sneller, doordat eigenpartij foto's in klein formaat worden geladen.
 • Bij het marktbeeld filter kan een filter aanpassing ook opgeslagen worden zonder product of productgroep selectie.
 • Het tonen van een partij foto in het de popup van het veilgroep overzicht is optioneel ook uit te zetten.
 • Bug Fix:
  • Het totaal in product historie rapport klopt weer met de som van de losse producten.

Update april 2022

 • Bij het veilvolgorde rapport is je positie als percentage toegevoegd.
 • Voor smartphone gebruik positie popup in veilgroep verbeterd.
 • In klokrapport is een limiet toegevoegd om maximaal 1 maand terug te kunnen kijken.
 • Bug fixes:
  • kopernaam voor Plantion kopers worden weer getoond. 

Update maart 2022

 • In preview: tonen van foto bij iedere partij in het klokrapport.
 • Bij het zelf samenstellen rapport ook in tabel stuks percentage toegevoegd.
 • Voor agenten optie om een van / tm datum te kiezen.
 • bug fixes:
  • geen overlap meer van kopernamen in dashboard bij smarthpone gebruik.
  • weeknummer wordt bij zelf samenstellen rapport nu correct getoond.
  • Week rapport export is niet meer leeg is sommige situaties.
  • In product rapport is totaal nu gelijk aan totaal in dashboard.

Update februari 2022

 • Timeouts in Insights worden nu duidelijk getoond.
 • Bij producthistorie wordt bij veilingbreed ook presale meegenomen.
 • bug fixes:
  • Kolommen in dashboard worden correct getoond met kenmerken.
  • Fix in marktbeeld voor correct tonen aantal geveild en direct.

Update januari 2022

 • Voor agenten kan het kwekeroverzicht nu gesorteerd worden.
 • Het kwekernummer is toegevoegd als optie bij het maken van datasets bij zelf samengestelde rapporten.
 • Instellingen voor aantal getoonde regels bij widgets is aangepast en scrollbar gebruik is verbeterd.
 • Bug fixes:
  • Instellingen voor Widgets in dashboard worden direct opgeslagen en gebruikt.
  • Bij veilpositie rapport worden correctie tijden niet meer gebruikt.

Update december 2021

 • Nieuw rapportype (Veilpositie) beschikbaar bij Statistieken om over langere periode je veilpositie in de veilgroep te zien.
 • Verwijderen van een filter in Klok Rapport is eenvoudiger gemaakt.

Update november 2021

 • Het printen van het marktbeeld kan zonder aparte instelling, het werkt met en zonder ingestelde scrolbar.
 • Performance van het dashboard is verbeterd.
 • Betere schaling smartphone gebruik voor date time picker icoon bij iedere pagina en download knop en het zoeken invoerveld bij het Marktbeeld.
 • Bug Fixes:
  • Bij het veilen positie rapport werkt het filteren op veilgroep nu correct (Early Access feature).
  • Doordraai aantal is correct en overal gelijk aan elkaar.
  • Sorteren op kenmerken in dashboard werkt correct.

Update oktober 2021

 • Aan tijdlijn berichten in Floriday is het % voorverkoop en gemiddelde inclusief presales aan toegevoegd.
 • Klok orders kunnen nu naast de leverdatum ook op factuurdatum getoond worden.
 • Nieuwe widgets toegevoegd aan het dashboard met product totalen en productgroep totalen.
 • Bij het Marktbeeld is een filter optie op veilgroep toegevoegd.
 • De servicecode is optioneel toe te voegen aan het partij overzicht in het dashboard.
 • Bug fixes
  • Aan prijsindex in marktbeeld is aan de popup ook de gebruikte kleur toegevoegd.
  • Het verwijderen van een filter uit het overzicht heeft direct effect.
  • Correcties worden altijd goed getoond in het dashboard, ook als er alleen tegenboeking is.
  • Uitlijning kolommen in product rapport verbeterd.

 

Update augustus 2021

 • Bij marktbeeld kunnen bladwijzers worden gebruikt om verschillende filter combinaties op te slaan.
 • Grafieken in statistieken kunnen verborgen worden met een speciale instelling.
 • Via de instellingen kan per gebruiker ingesteld worden welke functies van Insights gebruikt kunnen worden.
 • Optie toegevoegd bij instellingen met keuze voor voorverkoop in % of stuks.
 • Volgorde van datasets is aan te passen in eigen statistieken.
 • Bij teeltregistratie het aantal stuks toegevoegd bij popup in grafiek.
 • Export van weeknummer toegevoegd aan een aantal statistieken.
 • Veiltijd toegevoegd aan het partij overzicht in het dashboard.
 • Aan het koper rapport is het kopernummer, de hoogste en de laagste prijs toegevoegd.
 • Bij zelf samengestelde rapporten kan nu ook in een dataset op koper of op de dag van de week worden gefilterd. Met dit laatste kan het prijsverloop over dagen heen met elkaar worden vergeleken.
 • In het dashboard wordt een zelf gekozen afwijkende sortering opgeslagen
 • In Marktbeeld worden producten die alleen direct worden verhandeld ook getoond.
 • Gebruik op smartphones is verbeterd: 
  • Partijen in dashboard weer goed uitgelijnd.
  • De datum van en tot en met staan nu altijd boven elkaar.
  • Het gebruiken van filters in zelf samengestelde rapporten.
 • Overige fixes:
  • In marktbeeld worden productgroepen niet meer dubbel getoond.
  • Inlogprobleem bij geen geselecteerde organisaties is opgelost.
  • Aantal niet correct vertaalde omschrijvingen aangepast.
  • Voor Rhein-Maas werkt het tellen van kopers in het klokrapport.
  • Rhein-Maas aantallen in marktbeeld worden correct geexporteerd.

 

 

Update juli 2021

 • Bij zelf gemaakte rapporten, wordt het stuks % getoond, als ook gebruik wordt gemaakt van een totaal regel.
 • Het overzicht van datasets in zelf gemaakte rapprten kan gesorteerd worden op iedere kolom.
 • Filter gedrag voor selecteren van productgroepen en productcodes werkt nu overal zoals in marktbeeld.
 • Bug fixes
  • In het dashboard wordt bij de omzet grafiek een correctie niet dubbel meegeteld in totaal.
  • In het klokrapport wordt de gemiddelde prijs overal gelijk berekend als voorverkoop prijs wordt meegenomen.

Update juni 2021

 • Bij datasets in de zelf samengestelde rapporten en teeltregistratie kan zelf een eigen kleur worden gekozen.
 • Plantion directe orders zijn zichtbaar als deze via Floriday zijn gemaakt.
 • Er is een nieuwe statistiek rapport beschikbaar, Productgeschiedenis. Hiermee kan eenvoudig per product de zowel de eigen als veilingbrede omzet, gemiddelde prijs en aantallen per jaar vergeleken worden met de 2 vorige jaren in één overzicht.
 • Bij zelf gemaakte rapporten met datasets, is het nu mogelijk om in te stellen dat een overzicht per dag in plaats van per week wordt getoond.
 • In dashboard mouseover bij dagen wordt ook de totaal omzet en stuks getoond.
 • Mobiele weergave productrapport is verbeterd, veiling prijs en stuks worden altijd getoond.
 • Bug Fixes
  • Alleen de eigenaar van een rapport kan de optie delen met anderen aanpassen.
  • De download van het productrapport bevat altijd alle gemiddelde prijzen.
  • Het gele foutscherm wordt alleen nog getoond wanneer noodzakelijk.
  • Na het tonen ga je automatisch door naar het Dashboard.
  • Bij eigen statistiek wordt de maandag niet meer als grijze kolom getoond.

Update mei 2021

 • Plantion data is toegevoegd. Dagelijks na einde veiling worden de transacties in Insights zichtbaar.
 • De grafieken in statistieken hebben een 2de Y-as gekregen, zodat zowel prijs als stuks getoond worden.
 • Bij marktbeeld wordt aflopend gesorteerd bij een uitsplitsing op kenmerken. 
 • Als je abonnement bijna verlopen is, krijg je een herinneringsbericht.
 • Instellingen voor marktbeeld zijn verbeterd, optionele kolommen zijn altijd zichtbaar.
 • Het filter in Martkbeeld is verbeterd, het is makkelijker verschillende producten of groepen te selecteren.
 • In het dashboard is per vestiging het aantal stuks doordraai toegevoegd.
 • De direct aantal stuks in Marktbeeld wordt getoond op basis van de instelling (order, lever of verwachte factuurdatum).
 • Het totaal aantal getoond per productgroep, is niet meer afhankelijk van de instelling hoeveel producten getoond worden, maar toont altijd het totaal aantal. Bij een instelling van 0 producten per groep, wordt alleen het totaal van de geselecteerde groepen getoond.
 • In het gebruikersmenu staat nu een link naar instructie video's op Youtube.
 • Bug fixes:
  • Uitlijning in tabel bij teelregistratie is nu correct.
  • In het productoverzicht mist niet meer een enkele koper.
  • Sorteren in marktbeeld op stuks per locatie werkt.

Update april 2021

 • Het aantal belangrijkste kenmerken wat getoond wordt bij het klikken op een product is instelbaar gemaakt.
 • De optionele toe te voegen kolom in het productoverzicht is aan de export toegevoegd.
 • De knop om het hoofdkenmerk mee te nemen in de export bij marktbeeld is verwijderd. Als de kolom hoofdkenmerk getoond wordt, gaat deze vanzelf mee in de export.
 • In het klokrapport worden in de grafiek met alle partijen per veilgroep de correcties niet meer getoond, deze gaven een vertekend beeld.
 • Aan de Afhandeling pagina voor agent/verwerkers, is een filter mogelijkheid op kweker toegevoegd en een overzicht met verkochte producten.
 • In marktbeeld kan bij de index zelf een periode worden gekozen. Meerdere jaren worden als verschillende lijnen getoond.
 • Bij het dashboard kan je niet gebruikte widgets nu echt verbergen. Met de plusknop rechts onderin het scherm kan verborgen widgets toevoegen aan je dashboard.
 • Bug Fix:
  • Bij het klokrapport wordt altijd nu altijd de standaard foto getoond.
  • De export in een zelf samengesteld rapport bevat weer de correcte datum.
  • De weeknummering bij taalinstelling Engels is nu gelijk aan de Nederlandse of Duitse taal.
  • Index in marktbeeld toont nu altijd correct ook het huidige jaar.

Update maart 2021

 • Iedere gebruiker kan zelf instellen of bij het veiling gemiddelde en aantallen, ook de voorverkoop wordt meegenomen. De instelling heeft effect op het Marktbeeld, het Klokrapport en het product overzicht in Statistieken.
 • Het product rapport in statistieken kan aangepast worden zodat in plaats van producten een totaal van alle productgroepen wordt getoond.
 • De export naar CSV optie is toegevoegd aan het omzet week rapport in statistieken.
 • Bij de statistieken van het type zelf samenstellen, kan bij een dataset met veilingbrede gekozen worden om voorverkoop ook mee te tellen.
 • Aan het teeltregistratie overzicht is een tabel met de data per week toegevoegd en de mogelijkheid deze ook te exporteren.
 • De optie om te filteren op verkoopkanaal is toegevoegd aan de Afhandeling pagina voor agenten en logistieke afhandelaars.
 • Aan het statistiek rapport met Producten kan een extra kolom in de tabel worden toegevoegd, met de locatie, verkoopwijze, kwaliteit, fustcode, servicecode of het aantal stuks per eenheid.
 • Aan het overzicht met correcties in het dashboard is voor klok de locatie toegevoegd.
 • Bij statistiek rapporten kan een filter worden gebruikt op afreken organisatie.
 • Naamgeving voor kolommen met gemiddelde prijzen is gelijkgetrokken.
 • Het gebruikersmenu toont meer organisaties indien van toepassing.
 • Aantal fixes:
  • Het productblok in het dashboard toont juiste catalogus naam.
  • Zoeken in transactieblok in het dashboard werkt beter.
  • In Agenten/verwerker pagina heeft een filter ook gevolgen voor getoonde kweker overzicht.
  • Bij periode vergelijk rapporten kan als een te vergelijken periode maximaal 1 jaar.

Update februari 2021

 • Mogelijkheid in het Marktbeeld om uitsplitsing per product te maken op de 3 belangrijkste kenmerken voor de prijsvorming, in plaats van alleen op het hoofdkenmerk of alle kenmerken. Dit is aan te passen in de instellingen van het marktbeeld.
 • Kwaliteit is als extra optionele kolom aan het marktbeeld toegevoegd.
 • Verversknop op het dashboard en het klokrapport, om snel de data opnieuw op te kunnen halen.
 • Bij teeltregistratie is het aantal stuks per m2 toegevoegd.
 • Bij alle statistiek rapporten kan een filter op catalogus naam of code worden toegevoegd.
 • Bij het afsluiten van het abonnement wordt gecontroleerd of via Royal FloraHolland afgerekend kan worden.
 • Aan het cumulatief week overzicht, kunnen ook aantallen stuks worden toegevoegd als kolom via de gebruikers instellngen.
 • ​De catalogusnaam wordt in export meegenomen wanneer deze op het scherm wordt gebruikt.
 • Organisaties worden op alfabetische volgorde gesorteerd.
 • De hoofdgebruiker kan zelf instellen of andere medewerkers Insights mogen gebruiken via de gebruikersinstellingen.
 • In Marktbeeld kan via de instellingen het aantal stuks per locatie als kolom worden toegevoegd.
 • Bij Teelregistratie wordt geen % stuks per plant maar het aantal per plant getoond.
 • Direct aantal stuks wordt ook in download Marktbeeld meegenomen.
 • In Klokrapport en in Kloksamenvatting floriday wordt nu % voorverkoop in stuks getoond ipv omzet.
 • Index toegevoegd aan kopers overzicht.
 • Aantal fixes:
  • Het gebruikersmenu staat altijd correct aan de rechterkant van het scherm. 
  • De vorige periode toont de juiste weken.
  • Product rapport: uitsplitsing op product regel.
  • Marktbeeld drilldown toont juiste aantal.
  • Niet hoofgebruikers kunnen bij bestaand rapport de datum reeks aanpassen, zonder dat deze wordt opgeslagen.
  • het bijwerken van een rapport na een aanpassing van de datumselectie gaat weer automatisch.
  • Fout bij filteren op kleur is aangepast.

Update januari 2021

 • Standaard datum bij rapporten is aangepast naar laatste 7 dagen en bij voorgedefineerde tijdsperiode is deze standaard relatief.
 • In het marktbeeld zijn 3 kolommen (fustcode, land van herkomst en hoofdkenmerk) optioneel toe te voegen aan de tabel via de instellingen.
 • In het week omzet rapport onder statistieken is een totaal blok toegevoegd met per jaar de omzet, stuks, gemiddelde prijs en groei %.
 • De weergave op smarthphones is verbeterd: de productnaam wordt altijd volledig getoond en de menu's zijn altijd zichtbaar.
 • Fix: Bij teelregistratie wordt de M2 prijs in de totaalregel correct weergegeven.
 • Nieuw rapport type in statistieken: 'Teelt Registratie', hiermee kan bijvoorbeeld een m2 opbrengst overzicht worden gemaakt.
 • Jaargrens in week omzet wordt nu goed weergegeven.
 • Transactie download in dashboard is versneld.
 • De afhandeling pagina voor agenten/verwerkers toont totaal per kweker/dag.
 • Bij zelfgemaakte rapporten wordt bij een nieuwe dataset ook standaard direct meegenomen.
 • Zoek functie in dashboard is verbeterd.
 • De totaal regel in het Marktbeeld wordt meegenomen in de export.
 • ​De voorgaande periode werkt nu ook goed voor periode 13

 

Update december 2020

 • Nieuwe gebruikers krijgen andere standaard instellingen, gebaseerd op meest gebruikte.
 • Nieuwe gebruikers krijgen standaard 2 productoverzichten onder statistieken.
 • De eerste API voor ERP software is gereed, deze kan gemiddelde veiling prijzen voor producten opvragen die kweker zelf ook heeft aangevoerd.
 • In het dashboard is paginering ingebouwd in aantal widgets om performance te verbeteren.
 • Aan het transactie blok in het dashboard is een download knop toegevoegd.
 • In zelf samengestelde rapporten is de omzet van veilingbrede datasets toegevoegd.
 • Een filter op kleur werkt alleen op de primaire product kleur.
 • In marktbeeld is aan instellingen toegevoegd welke kolommen je wilt gebruiken.
 • Het filter op marktbeeld werkt eenvoudiger, er worden bijvoorbeeld alleen nog kenmerken getoond die horen bij de geselecteerde productgroepen of producten.
 • Aan het dashboard is een blok toegevoegd met alle orders. Hier wordt later nog een download knop aan toegevoegd.
 • Het marktbeeld blijft alle kolommen tonen op een smal scherm, op een smartphone kan je door te swipen alles kolommen bekijken.
 • De 3 kweker regel wordt toegepast in het klokrapport bij het marktaandeel.
 • Als je zelf de enige kweker van een product bent, wordt het veiling aantal stuks getoond in bijvoorbeeld Marktbeeld.
 • Aantal bugfixes:
  • Export marktetview export gebruikt nu correct de instelling top x of alles.
  • Servicecode breakdown in product rapport.
  • Wijzigen van rapport als je niet de hoofgebruiker was.
  • Doordraai % in marketview was niet altijd correct.
  • Doordraai % en aantal stuks aangevoerd stonden niet altijd correct in de zelf stamen te stellen rapporten.
  • Foutmelding bij opstarten op smartphone.

Update november 2020

 • In het marktbeeld is een totaal regel toegevoegd bovenaan de tabel. Deze wordt getoond als er meerdere productgroepen zijn geselecteerd.
 • ​Het productoverzicht in statistieken toont het veiling gemiddelde en aantallen.
 • Bugfix voor download kopers en correcties overzicht in dashboard.
 • Het overzicht met producten in marktbeeld is voor iedereen te downloaden.
 • Bij een zelf samengesteld rapport in statistieken, wordt bij een dataset met veilingbrede data voor 1 of meer producten, ook het geveild aantal stuks getoond.
 • In het klokrapport wordt het eigen aantal stuks en voorverkoop % per veilgroep getoond.
 • De inlogpagina is aangepast (ontkoppeld van Floriday)
 • Directe orders worden vanaf nu standaard op de verwachte afrekendatum getoond. Hiermee is er meer aansluiting met de dagafrekening en weekoverzicht.
 • In het dashboard is een overzicht toegevoegd met alle correcties.
 • Marktbeeld en dashboard zijn wat ruimer van opzet zodat standaard meer kolommen getoond worden.
 • Drie kweker regel kijkt niet meer naar marktaandeel maximum.
 • Issue met marktbeeld aangepast, data was niet altijd zichtbaar of live.
 • Kwaliteit kan worden toegevoegd aan klokpartijen in het Dashboard.
 • Probleem met zoeken op product(groep) op smartphone opgelost.
 • Doordraai % toegevoegd aan download in het Dashboard.
 • In product rapport worden bij doorklikken op regel ook doordraai stuks getoond.
 • Aan het dashboard zijn totaal omzet en gemiddelde toegevoegd.
 • Direct aantal stuks toegevoegd aan marktbeeld (minimaal 5 kwekers).
 • Het marktbeeld kan voor printen correct worden weergegeven, door een instelling aan te passen.
 • Productnamen worden op smartphones beter weergegeven.
 • In het klokrapport wordt bovenaan het doordraai aantal nu correct weergegeven.
 • In het productrapport is download verbeterd en een fix bij tonen juiste aantallen voor direct stuks.
 • De instellingen zijn via een tandwiel makkelijker vindbaar gemaakt bij een aantal tabellen.
 • Op het dashboard kan je in plaats van de productnaam ook de catalogus naam uit Floriday gebruiken.
 • Weeknummers zijn toegevoegd aan de datum selectie schermen.- De rapporten om perioden te vergelijken tonen de echte weeknummers.
 • Sorteren producten en sorteringen werkt nu ook aflopend.
 • Agenten/Uitpakkers pagina verbeterd.

Update oktober 2020

 • Het filter bij klokrapport en statistieken is aangepast, waardoor het makkelijker is meerdere selecties te maken.
 • Aan Statistiek rapporten is de mogelijkheid om op kopers te filteren toegevoegd.
 • In de te downloaden betanden, zijn een aantal kolomomschrijvingen aangepast.
 • Fix bij het tonen van het rapport om perioden te vergelijken, scherm wordt nu wel altijd correct getoond.
 • Bij het sorteren op productnaam in het dashboard, wordt binnen producten ook op sorteerkenmerken gesorteerd.
 • In marktbeeld is een filter optie toegevoegd op snijbloem, kamer of tuinplant.
 • In klokrapport is het nu instelbaar of het eigen gemiddelde inclusief of exclusief voorverkoop is.
 • In klokrapport is totaal regel toegevoegd bij het transactie overzicht.
 • Bij het selecteren van periodes is 28 dagen toegevoegd als optie, en is de lopende week of maand t/m de huidige datum.
 • Optioneel kan een download knop worden toegevoegd aan het marktbeeld.
 • Voor agenten/verwerkers is een speciale pagina beschikbaar.
 • In het product overzicht wordt de uitsplitsing keuze en sorteerkenmerk ook opgegeslagen in het rapport.
 • De ingestelde filters in klokrapport worden nu opgeslagen, zodat je een op andere dag eenvoudig hetzelfde filter kan gebruiken.
 • Het filter bij klokrapport en de standaard rapporten is slimmer geworden, als in het filter wat aangevinkt wordt, wordt het filter direct ook bijgewerkt.
 • Het productoverzicht bevat naast de gemiddelde prijs bij de veiling, ook het totaal aantal stuks, mits voldaan wordt aan 3 kweker regel.
 • Er is een instelling om in Marktbeeld bij het veiling aantal stuks, ook de klokvoorverkoop aantal stuks toe te voegen.
 • Aanmeldingpagina voor nieuw abonnement is aangepast, bij een volg abonnement wordt de prijs duidelijker aangegeven en de einddatum is altijd de laatste kalenderdag van een maand.
 • Rapportages voor aanvragen bij noodfonds sierteelt staan nu onder 'Documenten' menu.

Update september 2020

 • De data van 2018 en begin 2019 is nu ook beschikbaar in Insights.
 • Er is een nieuw rapport beschikbaar bij Statistieken (''Week Omzet"). Hierin je de de omzet per week van dit jaar en de 2 voorgaande jaren. Het is ook mogelijk extra filters toe te voegen aan dit rapport.
 • In het dashboard kan je zelf bepalen in welke volgorde de blokken getoond worden, de voor jou belangrijkste kan je bovenaan zetten. Via knoppen rechtsboven in ieder blok is kan je dit aanpassen.
 • In de product statistiek is het aantal getoonde producten in de grafiek instelbaar.
 • Aan het dashboard is een nieuw blok toegevoegd, met alle verkoopresultaten per product en hoofdsortering.
 • In Product statistiek kan je kiezen op wat voor veld je verder wilt uitsplitsen. Naast koper bijvoorbeeld op locatie, fust of kwaliteit.
 • In de zelf samen te stellen statistieken, kan je nu datasets maken met filters op kleur, kwaliteit, fustcode of land van herkomst.
 • Bij de statistieken om perioden te vergelijken, is nu het totaal van de gekozen perioden en een download toegepast. De styling voor toevoegen van een periode is verbeterd.
 • Tooltip toegevoegd bij aanmaken van een nieuwe rapport.

Update augustus 2020

 • In het productoverzicht kan je zelf kiezen op welk gegeven je uitsplitst, bijvoorbeeld op koper, locatie, verkoopwijze, fustcode etc.
 • Het koperoverzicht is verplaatst naar statistieken. Dat maakt het mogelijk meerdere overzichten met verschillende filters te maken. 
 • In koperoverzicht is het aantal getoonde kopers in de grafiek instelbaar.
 • Aan het marktbeeld zijn filters toegevoegd voor kwaliteit, land van herkomst, fustcode en kleur.
 • Aan de week statistieken zijn cumulatieve groeipercentages toegevoegd.
 • Bij het maken van een snelkoppeling op het startscherm van een smartphone, wordt een Insights icon gemaakt.
 • Nieuw statistiek rapport periode vergelijk: Hiermee kunnen meerdere tijdsperiodes ten opzichte van elkaar vergeleken worden.
 • Insights dashboard is persoonlijk instelbaar, per blok kan je instellen of deze getoond moet worden.
 • Lay out rapporten overzicht verbeterd, kleinere icons en beter werkbaar op smartphones.
 • Servicecode toegevoegd aan exports op dashboard.
 • Aantal getoonde kopers bij het productoverzicht is instelbaar.
 • Aan de export van product overzicht rapport zijn de sorteercode en de waarde toegevoegd.
 • Exports verbeterd in alle overzichten.
 • Bug bij selecteren juiste periode opgelost.

 

Update juli 2020

 • In het dashboard wordt nu ook informatie van correcties weergegeven. Een rode punt geeft bij welke orderdatum een correctie is gemaakt.
 • Het het koperoverzicht wordt de top 5 kopers in de grafiek nu cumulatief weergegeven.
 • In Statistieken is filtermogelijkheid op orderstatus toegevoegd.
 • In het productoverzicht kan je in de tabel een uitsplitsing op een zelf te kiezen kenmerk maken.
 • In het marktbeeld worden alleen in gebruik zijnde productgroepen en productcodes getoond.
 • Het week opbrengst overzicht (per week en cumlatief) is in preview

Update juni 2020

 • Keuze voor periode en jaar toegevoegd aan automatische datum selectie.
 • De grafiek in het kopersoverzicht toont nu ook de aantallek stuks per koper.
 • De layout van de export voor kopersoverzicht werkt ook goed voor uitsplitsing op productniveau.
 • Bij klokrapport is een Plus icoon toegevoegd om op smallere schermen makkelijker een filter aan te maken.
 • In het marktbeeld of de statistieken kan je nu zelf instellen dat automatisch de laatste veildag, week of maand word getoond, via de dropdown achter de datum selectie.
 • Om het inlezen van een export in bijvoorbeeld excel makkelijker te maken, zijn hiervoor instellingen toegevoegd aan het gebruikersmenu.
 • De omschrijvingen van kenmerken zijn nu ook meertalig
 • De instellingen pagina is aangepast met aantal verschillende tabs
 • Aan het product overzicht zijn de actieve filters bovenaan het scherm toegevoegd.

Update mei 2020

 • Aan het productoverzicht in statistieken is een totaalregel toegevoegd en een export mogeljkheid.
 • In het klokrapport staat in de veilgroep nu ook jouw totaal aantal stuks en voorverkoop %. Als je doordraai hebt, staat het percentage bij iedere partij erbij.
 • Het filter op RheinMaas werkt weer in klokrapport en marktbeeld. Ontstaan doordat naam Herongen overal vervangen was door RheinMaas.
 • In het koperoverzicht is de uitsplitsing nu op product en alleen hoofdkenmerk ipv alle kenmerken.
 • In het dashboard kan je via de grafiek voor en achteruit in tijd bladeren.
 • In eigen statistiek kan je ook filteren op aantal stuks per eenheid.
 • In het klokrapport worden de filters getoond op het scherm en kan je zo ook snel verwijderen.
 • Bij het productoverzicht kan je een uitsplitsing op koper maken.
 • Aan de eigen statistieken tabel is een kolom met doordraai aantallen toegevoegd. 
 • Er is een speciaal rapport opvraagbaar met benodige data voor aanmelding bij het Noodfonds voor de sierteelt.
 • De gemiddelde prijs op de tijdlijn in Floriday is nu inclusief klokvoorverkoop. 
 • In het dashboard en het klokrapport van Insights zelf kan een gebruiker instellen of het inclusief of exclusief klokvoorverkoop berekend wordt.
 • Het Instellingen scherm is overzichtelijker gemaakt.
 • Het Koperoverzicht kan geëxporteerd worden.
 • Toon aantal stuks per productgroep of productcode in Marktbeeld, als er 3 of meer verschillende kwekers zijn.
 • De kolomheaders blijven staan bij het scrollen van de tabel met producten.
 • Wijziging aan eigen statistieken:
  • Als er een periode van meer dan 5 weken wordt geselecteerd, toon totalen per week ipv per dag.
  • De totaalregel is optioneel toe te voegen aan een rapport.
  • Gemiddelde wordt niet getoond als 0 als er geen stuks zijn verhandeld.
 • Het aantal stuks per eenheid is toegevoegd aan de filter opties bij Klokrapport, Productoverzicht en Koperoverzicht.
 • Export CSV is verbeterd:
  • Scheidingteken voor decimalen wordt afhankelijk van taal goed meegegeven.
  • Kwekernummer toegevoegd aan export.
  • Voorverkoop aantal in plaats van percentage.
 • Uitsplitsing van Koperoverzicht in product varianten toont nu iedere variant van een product.
 • Het gebruikersmenu is vergroot, zodat standaard meer organisaties getoond worden.

 

Update april 2020

 • Koperoverzicht met omzet en gemiddelde prijs per koper.
 • Export data vanuit dashboard en statistieken.
 • Totaalregel van de geselecteerde productgroep toegevoegd aan de tabel.
 • Maximum prijs per product toegevoegd aan Marktbeeld.
 • Selecteren andere datum in dashboard door te klikken in de grafiek.
 • Dashboard beter te gebruiken op smartphone schermen.

 

Update maart 2020

 • Standaard Product overzicht in Statistieken.
 • Directe orders in weekend gemaakt worden correct getoond, weekend is in grafiek goed herkenbaar.
 • Extra doordraai informatie toegevoegd aan dashboard (in totalen en per partij).
 • Meer onderscheidend kleuren palet gebruikt voor grafieken.
 • Bij verlopen abonnement wordt je automatisch doorgerouteerd naar aanmeldingspagina.
 • In eigen rapporten in statistieken worden de datasets in de tabel duidelijker getoond.
 • Uitsplitsing in Marktbeeld naar alle sorteerkenmerken als optie.

Update februari 2020

 • In Klokrapport filter mogelijkheid op kwaliteit, productkleur, fustcode en land van herkomst toegevoegd.
 • Het filter in het kloktrapport blijft zichtbaar in het scherm als je naar beneden scrollt.
 • Styling dashboard en clockreport aangepast, beter leesbaar, iets grotere fonts voor kenmerken.
 • Data van (klok)correcties worden nu goed aan Insights aangeleverd.
 • Directe orders toegevoegd aan het dashboard.
 • Einde alle veilingen werkt nu correct.
 • Voorverkoop prijs wordt getoond in het dashboard.
 • Beheer van eigen statistiek rapporten is verbeterd.

Update januari 2020

 • Nieuwe versie van Marktbeeld:
  • Selectie van productsoorten op basis van 1 of meerdere productgroepen.
  • Overzicht met productsoorten kan gesorteerd en gefilterd worden.
  • Instelbaar aantal productsoorten in de grafiek en de tabel.
 • Dashboard toont ook de aantallen stuks per transactiewijze en locatie.
 • In statistieken apart selecteren van klok, klokvoorverkoop en direct.
 • In statistieken selecteren van een productgroep met veilingbrede data, geeft nu alle gegevens en niet alleen van de eigen producten binnen de groep.
 • Eenvoudiger wisselen en selecteren van kwekernummers.
 • Hoofdaccoount kan rapporten van anderen in organisatie verwijderen.
 • FAQ link aan gebruikersmenu toegevoegd.

 

Update december 2019

 • De partijen onderaan het dashboard kunnen gesorteerd en gefilterd worden.
 • Melding als er geen data voor ingestelde datum is.
 • Bij Statistieken wordt er ook een tabel met data getoond.
 • In statistieken kan je een dataset maken met je eigen directe orders als filter, om klok en direct te kunnen vergelijken.
 • Data selectie in marktbeeld werkt eenvoudiger.
 • Bugs gefixed bij het verwijderen rapport, het instellen van een andere einddatum van het abonnement en het voorkomen van locatie unknown in de data.

Update november 2019

 • De eerste versie van het marktbeeld voor algemene prijsvorming producen en de prijsindex is gerealiseerd.
 • Je maakt nu altijd een nieuwe naam aan in Statistieken bij het aanmaken van een nieuw rapport.
 • De dataset naam wordt vanaf nu getoond in de mouseover in Statistieken.
 • In preview voor Early Access gebruiker: een dashboard met daarin een compact partij opbrengst overzicht.

Update oktober 2019

 • Het is mogelijk om via Intercom een rondleiding door Insights te volgen (te bereiken via User menu).
 • Er zijn diverse aanpassingen aan de subscriptie pagina gedaan (inclusief een groene knop om aan te melden).
 • Er is een timeline event op Floriday aangemaakt, met dagomzet per locatie na einde veilen en een link naar Insights.
 • Het is mogelijk om vanuit instellingen je abonnement eerder (of later) te laten beeïndigen.
 • Diverse verbeteringen aan het dashboard.

Update september 2019

 • Er is een nieuw dashboard ontwikkeld met omzetgegevens van directe verkoop en klokverkoop. Daarnaast bevat dit dashboard een uitsplitsing per locatie en de top 5 kopers.
 • Data van veiling Rhein-Maas is nu inzichtelijk via Insights.
 • Het is mogelijk om meerdere organisaties te selecteren waarbij alle data van deze organisatie in overzichten wordt samengevoegd.
 • In het veilgroep overzicht worden extra kenmerken bij de eigen partij toegevoegd.
 • Er is een splitsing gemaakt tussen eigen rapporten en rapporten gemaakt door anderen. 

Update augustus 2019

 • Insights is vanaf heden ook beschikbaar in het Duits.
 • De data van veillocatie is Eelde is nu ook opgenomen in Insights en zichtbaar in o.a. het klokrapport en statistieken.

Updates juli 2019

 • In het klokrapport kun je nu filteren op sorteerkenmerken en er worden verkorte productnamen gebruikt. De gemiddelde prijs die getoond wordt, is nu exclusief doordraai. De y-as in het veilgroepschema toont nu altijd €-teken in twee decimalen.
 • Als er bij de statistieken geen data is, wordt de lijn in de grafiek doorgetrokken tussen de andere meetpunten. Meetpunten zijn hierdoor beter zichtbaar. 

Floriday maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om informatie te kunnen geven waardoor de website kan worden verbeterd.


Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming om Cookies te gebruiken.

 Klik hier 

 voor meer informatie.

Ja, ik ga akkoord