Privacyverklaring

Wij informeren u graag over de informatie die wij bij het gebruik van de website en/of de dienst Insights verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken en wat uw rechten ten aanzien hiervan zijn.

1.        Verwerkingsverantwoordelijken

Voor de verwerking van persoonsgegevens via de website en/of de dienst Insights zijn verantwoordelijk:

 1. Coöperatie Royal FloraHolland U.A., Legmeerdijk 313, 1431 GB Aalsmeer
  E-mail: klantenservice@royalfloraholland.com
  KvK 32284016
 2. FloraXchange B.V., Grote Waard 80, 2675 RZ Honselersdijk
  E-mail: support@floraxchange.nl
  KvK 27340749.

2.        Definities

 1. Verantwoordelijken: de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken Royal FloraHolland en FloraXchange;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de webiste en/of de dienst Insights;
 3. Insights: de informatiedienst Insights.

3.        Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

 1. De Verantwoordelijken verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van hun diensten en/of omdat u deze gegevens aan de Verantwoordelijken verstrekt.
 2. De persoonsgegevens die door de Verantwoordelijken worden verwerkt zijn onder andere: uw naam, adres, (e-mail)adresgegevens, telefoonnummer, website, account wachtwoord, eventuele foto’s etc.
 3. De Verantwoordelijken verwerken de persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  - Effectief gebruik door de Gebruiker van Insights;
  - Als de Gebruiker de Verantwoordelijken om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerken de Verantwoordelijken de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen;
  - Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zullen de Verantwoordelijken de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden;
  - de Verantwoordelijken kunnen de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van de Verantwoordelijken die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn.
 4. Door het gebruik van de website en/of de dienst Insights geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

4.        Verstrekking aan derden

 1. De Verantwoordelijken kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze derden treden hierbij op als verwerker voor de Verantwoordelijken en de Verantwoordelijken dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derden die voor de Verantwoordelijken optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Verantwoordelijken afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Verantwoordelijken.
 2. Voor het overige verstrekken de Verantwoordelijken alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (gebruiks)overeenkomst betreffende de dienst Insights of indien zij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

5.        Doorgifte buiten de EU

De Verantwoordelijken kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacy verklaring. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van de diensten van de Verantwoordelijken geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

6.        Bewaartermijn

De Verantwoordelijken bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Uw gegevens zullen in ieder geval worden bewaard zolang gebruik wordt gemaakt van de dienst Insights.

7.        Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om de Verantwoordelijken te verzoeken:
  - om inzage van uw persoonsgegevens;
  - om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
  - om verwijdering van de persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden);
  - om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden);
 2. Verder heeft u het recht:
  - op gegevensoverdraagbaarheid (onder bepaalde omstandigheden);
  - tegen de verwerking bezwaar te maken (onder bepaalde omstandigheden);
  - de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
  - een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 3. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijken.

8.        Beveiliging

De Verantwoordelijken hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

9.        Cookies

 1. De Verantwoordelijken maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website Insights wordt bezocht. De cookie onthoudt wat u invult op deze website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website Insights op u kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld, alsmede om erachter te komen wat verbeterd kan worden aan de website en/of de dienst Insights (o.a. door middel van gebruik van Google Analytics), tevens wordt gebruikt gemaakt van zogeheten tracking cookies, waarmee surfgedrag kan worden bijgehouden/geanalyseerd. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.
 2. Wanneer u de website Insights bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies door een duidelijke melding te tonen. Indien u na deze melding doorgaat met het gebruik van de website en/of de dienst Insights, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
 3. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door in uw browser alle cookies te verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website en/of de dienst Insights niet (optimaal) werken.

10.     Websites van derden

De website Insights kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de website Insights. Dit betekent niet automatisch dat de Verantwoordelijken verbonden zijn aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. De onderhavige Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Verantwoordelijken zijn verkregen. De Verantwoordelijken accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

11.     Wijzigingen in het Privacybeleid

De Verantwoordelijken behouden zich het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op de website Insights bekend worden gemaakt. De Verantwoordelijken adviseren u dan ook regelmatig de website Insights te raadplegen of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Floriday maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om informatie te kunnen geven waardoor de website kan worden verbeterd.


Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming om Cookies te gebruiken.

 Klik hier 

 voor meer informatie.

Ja, ik ga akkoord